LPRS


Actief buurtbewoner Mohamed Taheri is initiatiefnemer van het ‘Landelijk Platform Rookvrije Speelplaatsen’ (LPRS) en zet zich keihard in voor de leefbaarheid in de stad. Op dit moment voert LPRS in samenwerking met gemeente Den Haag een pilot in de stad, kinderen kunnen gezond spelen en sporten. Het initiatief komt voort doordat hijzelf van dichtbij heeft meegemaakt dat kinderen op speelplaatsen worden veronachtzaamd.

Wij zien graag dat de wijk weer opfleurt en roepen buurtbewoners op om mee te doen met initiatieven die de leefbaarheid bevorderen. In het kader van talentontwikkeling in de stad zijn we vanuit het LPRS druk bezig om studenten en rolmodellen te mobiliseren. Op deze manier geven wij samen betekenis aan de #participatiesamenleving. ‘Zo zien wij vanuit het LPRS graag dat een groep studenten een basisschool adopteert zodat kinderen een levenscoach krijgen, die hen begeleidt in bijvoorbeeld het maken van keuzes of om zich beter te kunnen focussen op het diepgeworteld talent’.

Mohamed heeft tevens de Rookvrije Generatie Award 2018 gewonnen